International Scientific Events

COVID-19 Update: All conferences will be held in August, with both in-person and on-line presentations and posters.

Agriculture & Food

8ма международна конференция
26-29 Август 2020
Бургас

Организатори

 • Bulgarian Academy of Sciences
 • Union of Scientists in Bulgaria
 • Science & Education Foundation, Bulgaria
 • Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia

Тематични направления

Земеделие и животновъдство

 • Биологичното земеделие
 • Биотехнологиите в селското стопанство
 • Животновъдство, млекопроизводство и дребни преживни животни
 • Ветеринарна медицина и системи за хранене на животните
 • Птицевъдство
 • Рибовъдство и аквакултури
 • Полски култури
 • Цветарство
 • Плодове и цитруси
 • Оранжерии и градинарство
 • Селскостопански сгради
 • Селскостопанска техника
 • Торове и химикали
 • Напояване и управление на водите
 • Растения, семена и посадъчен материал
 • Растителна защита и торене
 • Обработка след прибирането на реколтата

Храни

 • Технологии и суровини за производство на храни
 • Биотехнологии и подхранващи технологии
 • Нанотехнологиите в храните и селското стопанство
 • Зелени технологии в производството на храни
 • Машини в хранително вкусовата промишленост
 • Приготвяне на храна
 • Опаковки за хранителни стоки
 • Безопасност на храните и продоволствена сигурност
 • Контрол на качеството на суровините
 • Системи за инспекция на храните
 • Международните сертификати
 • Хранене и хранителни проблеми

Политики в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

 • Прецизно земеделие
 • Интензивните методи на отглеждане
 • Възобновяемата енергия в селското стопанство
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Внос и износ на храни и селскостопански продукти
 • Взаимодействие между селскостопанското производство и търговията на дребно
 • Логистика на земеделска продукция
 • Развитие на селските райони
 • Заетостта в селското стопанство
 • Стартиращи фирми в агроиндустрията
 • Съвместни проекти до ключ и ноухау
 • Финансовите кредити и земеделски субсидии
 • Законодателството на ЕС в областта на селското стопанство
 • Партньорството между Европа и земеделските производители
 • Безвъзмездни средства от ЕС, търгове
 • Международно обучение и сътрудничество

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.

Форми на участие и обща информация

Официалният език на конференцията е английски. Няма да се извършва симултанен превод. Залата е подредена в стил театър и има капацитет до 300 души. Изисква се ежедневно бизнес или официално бизнес облекло. Имайте предвид, че температурите в залата може да варират. Моля, бъдете в заседателната зала най-късно 30 минути преди началото на сесията в която ще представяте. Възможно е в програмата да настъпят промени, за които участниците ще бъдат уведомени своевременно.

В залата е на разположение безплатен безжичен интернет. Електрическите контакти няма да бъдат достъпни за ползване от съображения за сигурност. Моля изключвайте звука на мобилните си устройства от учтивост към останалите участници. Събитието ще бъде фотографирано, записваме също звук и видео. Ако правите снимки, моля изключете светкавицата. Разпространението на рекламни съобщения под каквато и да е форма е изрично забранено, освен за спонсорите.

Достъп до залата се осигурява само на регистрираните в конференцията участници и техните съпровождащи лица. Всеки участник, с изключение на посетителите, има право на едно съпровождащо лице. В залата не се допускат лица ненавършили 18 години и внасянето на обемист багаж.

Представящите устни доклади имат 10 минути на разположение за презентация и допълнителни 5 минути за въпроси и отговори. Модераторите ще бъдат стриктни относно тези ограничения. Презентацията трябва да бъде в PowerPoint (PPT, PPTX) или PDF формат. Prezi, Keynote и други формати не се поддържат. Възпроизвеждането на аудио и видео файлове не е разрешено. Всички презентации трябва да са с резолюция 4:3 (standard), а не 16:9 (widescreen) за да съответстват на екрана за прожектиране.

Конферентната зала е оборудвана с мултимедиен проектор, голям екран, катедра, лаптоп работещ под Windows 10 (с инсталирани PowerPoint и Acrobat Reader), безжични микрофони както за презентиращия, така и за желаещите да задават въпроси, дистанционно за смяна на слайдовете с вграден таймер и лазерен показалец. Не се разрешава използването на собствено оборудване. Техническо лице ще ви помогне с отварянето на вашата презентация. След като презентацията е стартирана сами трябва да сменяте слайдовете. На компютъра за презентации няма да има достъп до интернет.

Презентациите трябва да бъдат изпратени предварително, като използвате формата за изпращане на презентации. Моля носете резервно копие на файла на USB памет по време на конференцията, като допълнителна мярка в случай на технически проблем. На всички участници ще бъде дадена възможност да проверят презентациите си предварително. Препоръчваме ви да проверите презентацията си ден преди представянето.

Постера ви трябва да е с широчина 80 см и височина 90 см. Текста и графиките трябва да са четими на разстояние от 2 метра. Авторите трябва да носят постерите си принтирани. Нямаме възможност да приемаме постери предварително по пощата или да ги принтираме на място. Ще предоставим свободно стоящи табла и подходящи материали за закачане. Масички и други помощни средства няма да бъдат предоставени и не са разрешени. Може да закачите визитки и малки брошури в допълнение на постера си.

Продължителността на всяка постерна сесия е 1 час. Моля закачете постера си поне 30 минути преди началото на сесията. Всеки постер има номер в програма на конференцията и трябва да бъде поставен на съответстващото номера табло. Моля свалете постера си до края на деня или той може да бъде унищожен.

Представянето на постер е по-неформално от представянето на устен доклад. Вашата роля е да стоите до постера си и да предоставяте информация и отговори на въпроси относно доклада ви. Докато някои хора предпочитат сами да се запознаят с работата ви, мнозинството биха се радвали да ги "разходите през постера".

Онлайн презентациите са за тези от вас, които нямат възможност да присъстват лично на конференцията. Може да избирате между онлайн участие с устен доклад и онлайн участие с постер. За устните доклади онлайн предпочитаме видео със звук или PowerPoint слайдшоу с дикторски текст. Онлайн постерите може да изпращате в PDF, като ние ще ги принтираме и окачим. Онлайн участниците получават всички материали от конференцията (програма, сертификат и други) по email.

Публикуване на статиите

Agriculture & Food (ISSN 1314-8591)
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/agriculture-and-food/

Всички статии, независимо от формата на представяне, ще бъдат публикувани в съответното списание част от International Scientific Publications. Всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти. Допускат се публикации единствено на английски език. Изпращането на статия за публикуване не е задължително.

Това списание се индексира от International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS), Scientific Electronic Library eLIBRARY Russia, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Microsoft Academic, Semantic Scholar, CiteSeerX, Polish Scholarly Bibliography.

FAO AGRIS eLibrary.ru China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Microsoft Academic Semantic Scholar CiteSeerX Polish Scholarly Bibliography
Editor in Chief
Prof. Irfan Ozturk
Prof. Irfan Ozturk
Trakya Agricultural Research Institute, Turkey
Editorial Board Members
Prof. Ahmed Zahran
Prof. Ahmed Zahran
Minia University, Egypt
Dr. Beglarashvili Nazibrola
Dr. Beglarashvili Nazibrola
Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia
Prof. Charles Iledun Oyewole
Prof. Charles Iledun Oyewole
Kogi State University, Nigeria
Prof. Cristina Bianca Pocol
Prof. Cristina Bianca Pocol
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
Prof. George Chiladze
Prof. George Chiladze
University of Georgia, Georgia
Dr. Jelena Marinkovic
Dr. Jelena Marinkovic
Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia
Prof. Liga Paura
Prof. Liga Paura
Latvia University of Life Sciences and Technologies, Latvia
Prof. Maia Meladze
Prof. Maia Meladze
Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia
Prof. Metahri Mohammed Said
Prof. Metahri Mohammed Said
UMMTO, Algeria
Prof. Nacira Zerrouki Daoudi
Prof. Nacira Zerrouki Daoudi
UMMTO, Algeria
Prof. Vladimir Bales
Prof. Vladimir Bales
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Не повече от две статии на един и същ автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Използването на шаблона не е задължително. Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.

Важни дати и крайни срокове

Конференция Регистрация Откриване Място
Economy & Business 17-18 часа, 20 Август
09-10 часа, 21 Август
10 часа, 21 Август 20-23 Август 2020
Експоцентър "Флора", Бургас
Education, Research & Development 17-18 часа, 23 Август
09-10 часа, 24 Август
10 часа, 24 Август 23-26 Август 2020
Експоцентър "Флора", Бургас
Language, Individual & Society 17-18 часа, 23 Август
09-10 часа, 24 Август
10 часа, 24 Август 23-26 Август 2020
Експоцентър "Флора", Бургас
Agriculture & Food 17-18 часа, 26 Август
09-10 часа, 27 Август
10 часа, 27 Август 26-29 Август 2020
Експоцентър "Флора", Бургас
Ecology & Safety 17-18 часа, 26 Август
09-10 часа, 27 Август
10 часа, 27 Август 26-29 Август 2020
Експоцентър "Флора", Бургас
Materials, Methods & Technologies 17-18 часа, 29 Август
09-10 часа, 30 Август
10 часа, 30 Август 29 Август - 1 Септември 2020
Експоцентър "Флора", Бургас
Разполагаме само с ограничен брой свободни места. Ако желаете да вземете участие, моля направете Вашата регистрация възможно най-скоро.
Важни крайни срокове
20 Юли 2020 (удължен) Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
20 Юли 2020 (удължен) Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 Юли 2020 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Програма на конференцията
Ден 1 Късна регистрация
Ден 2 Ранна регистрация; Приветствено слово; Пленарен доклад; Устни доклади сесия #1; Постерна сесия #1; Устни доклади сесия #2
Ден 3 Устни доклади сесия #3; Постерна сесия #2; Устни доклади сесия #4; Връчване на сертификати
Ден 4 Социална програма; Закриване
Подробна програма ще бъде изпратена до участниците на по-късен етап.

Такса за участие и плащане

Конференцията е ограничена до 300 присъстващи, което осигурява отлична възможност за създаване на контакти. Таксата за участие се заплаща само в случай, че регистрацията бъде одобрена.

Такса за правоучастие 360 лв
Преференциална такса за участвалите в миналогодишното издание на конференцията 240 лв
Преференциална такса за аспиранти до 30 г. 240 лв
Такса за всички участници, пропуснали посочените сроковете за плащане 480 лв
Допълнителна такса за участие с втори доклад 180 лв
Съпровождащо лице
Съпровождащите лица не заплащат такса за правоучастие. Всеки участник (с изключение на посетителите) има право на ЕДНО съпровождащо лице. Съпровождащите лица (включително и съавтори) не са участници и не получават материали от събитието.
0 лв
Посетител (без презентация или публикация) 240 лв

Посочените цени са в сила единствено за представители на български учебни заведения и научни институти.
Всички цени са в български лева с ДДС.

Таксата за правоучастие включва:
 • Възможност за представяне на устен доклад (с продължителност 10 мин., допълнителни 5 за въпроси) или постер (с размер 80x90 см)
 • Възможност за поместване на статия с обем до 20 страници в съответното научно списание част от International Scientific Publications
 • Сертификат за участие
 • Свободен достъп до всички заседания на конференцията
 • Печатно копие на програмата на конференцията
 • Кафе пауза

Плащане
Приемаме плащания по банков път и с карта (VISA, MasterCard и Maestro). Всички разходи по превода са за сметка на участниците. Плащане на място не е възможно.

VISA MasterCard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode BORICA

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация е необходимо да заявите това при попълване на регистрационната форма. Ако банковият превод е извършен от физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Място на провеждане

Map of Bulgaria

България, официално Република България, е държава в Югоизточна Европа и един от най-новите членове на Европейския съюз. Тя граничи с Румъния на север, Сърбия и Македония на запад, Гърция и Турция на юг, и Черно море на изток. Основана през 7ми век, България е една от най-старите държави на континента. Още преди създаването и, империите на древен Рим, Гърция и Византия са имали силно присъствие, като през тези земи редовно преминавали хора и стоки.

Населението на България е 7,3 милиона души, като приблизително една шеста от тях живеят в столицата София. Официалният език е български, използващ кирилицата. Страната е забележителна поради разнообразието от природни дадености; високите планини и релаксиращите черноморски курорти привличат много посетители. България има умерен климат с горещо, сухо лято и студена зима. Тя е една от страните с най-голямо биоразнообразие в Европа. Почти една трета от България е залесена.

Гражданите на Европейския съюз, Австралия, Канада, Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Малайзия, Норвегия, Република Корея, Сингапур, Швейцария, Тайван, ОАЕ, САЩ и притежателите на валидни шенгенски визи не се нуждаят от виза за да пътуват до България. Моля, посетете уеб сайта на Министерството на външните работи за по-изчерпателна и актуална информация.

Бургас е четвъртият по големина град в България, разположен на брега на Черно море. Той е важен промишлен, транспортен и културен център с много туристически атракции в региона. Построен край морето и заобиколен от езера, Бургас предлага относително мек климат, характеризиращ се с по-хладни лета и по-топли зими. Съществуват исторически доказателства, че земите, които днес заема Бургас, са обитавани от древни времена. Бургас разполага със собствено международно летище и е на 380 километра от София - столицата на България.

Разположен в морската градина на Бургас, популярна сред жителите и посетителите на града за почивка и отдих, експозиционен център Флора е проектиран така, че да се избегне въздействие върху постоянната растителност на градината и да се слее с естествената среда. С капацитет до 300 души, гъвкаво, многофункционално оформление и съвременни аудио-визуални съоръжения, центърът може да бъде домакин на разнообразни събития. Флора спечели наградата "Сграда на годината" за 2015 г. в категорията "Сгради с елементи на зелена архитектура".


Настаняване

Конференциите, които организираме, ще се проведат в експозиционен център Флора, в морската градина на гр. Бургас, България (покажи на картата). Списък с хотели, разположени в близост до мястото на конференцията, може да намерите по-долу. Петзвездният хотел "Приморец" е нашият официален партньор за настаняване и препоръчано място за вашия престой.

Хотел Отдалеченост Виж и резервирай
Hotel Primoretz ★★★★★ 1.6km Виж още
Hotel Marina ★★★ 1.6km Виж още
Hotel Promenade ★★★★★ 1.4km Виж още
Hotel Burgas ★★★★ 2.7km Виж още
Hotel Luxor ★★★ 1.4km Виж още
Hotel Plaza ★★★ 1.7km Виж още
Hotel Gran Via ★★★ 0.7km Виж още
Hotel Burgas Free University 1.4km Виж още
Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване. Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами.