International Scientific Events

Ecology & Safety

27ма международна конференция
23-27 Юни 2018
Ваканционно селище "Елените"

Организатори

 • Bulgarian Academy of Sciences
 • Union of Scientists in Bulgaria
 • Science & Education Foundation, Bulgaria
 • Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
 • Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia
 • Kavala Institute of Technology, Greece

Тематични направления

Енергетиката, климата и глобалната сигурност през 21 век

 • Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда
 • Икономика на екологичните решения и управление на екологичните инвестиции
 • Социално-икономически аспекти в опазване на природните ресурси
 • Политика и управление на околната среда
 • Емисии на парникови газове
 • Устойчиви и екологично чисти технологии
 • Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива; Биогорива
 • Геофизика; Атмосферна физика; Физическа океанография; Метеорология и хидрология
 • Спътниковият мониторинг върху околната среда
 • Медиите и защитата на околната среда

Екология на въздуха, почвите и водите

 • Горите и управлението на природните ресурси
 • Свлачища и подземни води: проблеми и решения
 • Живите системи и количествената биология
 • Екологичен мониторинг и оценка на екологичното състояние
 • Международни екологични стандарти и сертифициране; Управление на екологичните проекти
 • Екология на селското стопанство и хранителната промишленост
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма
 • Строителство, архитектура и околна среда
 • Управление и рециклиране на отпадъци; Обработка на отпадъците (заводи, сметища)

Екология на човека — здраве и безопасност

 • Зелените технологии
 • Медицински и еклогичен фитодизайн
 • Наномедицина, нанотехнологии, наноматериали и наноаерозоли
 • Медицинска химия; Фармакология; Изготвяне и дизайн на лекарствени средства
 • Екологична и трудова хигиена

Гражданска защита и управление при бедствия и аварии

 • Екосистемите и управлението в кризисни ситуации
 • Индустриалната безопасност и управлението на риска
 • Промишлената екология и трансграничните замърсявания
 • Иновативните технологии за гражданска защита и управлението на бедствия и аварии
 • Иновативните технологии за системи за ранно предупреждение при бедствия и аварии
 • Иновативни методи за обучението по гражданска защита
 • Сътрудничество в областта на логистиката в международни операции
 • Комуникациите по време на операции при бедствия и аварии
 • Изследвания за гражданската сигурност

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.

Форми на участие и обща информация

Официалният език на конференцията е английски. Няма да се извършва симултанен превод. Залата е подредена в стил класна стая (с маси) и има капацитет до 300 души. Изисква се ежедневно бизнес или официално бизнес облекло. Имайте предвид, че температурите в залата може да варират. Моля, бъдете в заседателната зала най-късно 30 минути преди началото на сесията в която ще представяте. Възможно е в програмата да настъпят промени, за които участниците ще бъдат уведомени своевременно.

В залата е на разположение безплатен безжичен интернет. Електрическите контакти няма да бъдат достъпни за ползване от съображения за сигурност. Моля изключвайте звука на мобилните си устройства от учтивост към останалите участници. Събитието ще бъде фотографирано, записваме също звук и видео. Ако правите снимки, моля изключете светкавицата. Разпространението на рекламни съобщения под каквато и да е форма е изрично забранено, освен за спонсорите.

Достъп до залата се осигурява само на регистрираните в конференцията участници и техните съпровождащи лица. Всеки участник, с изключение на посетителите, има право на едно съпровождащо лице. В залата не се допускат лица ненавършили 18 години и внасянето на обемист багаж.

Представящите устни доклади имат 10 минути на разположение за презентация и допълнителни 5 минути за въпроси и отговори. Модераторите ще бъдат стриктни относно тези ограничения. Презентацията трябва да бъде в PowerPoint (PPT, PPTX) или PDF формат. Prezi, Keynote и други формати не се поддържат. Възпроизвеждането на аудио и видео файлове не е разрешено. Всички презентации трябва да са с резолюция 4:3 (standard), а не 16:9 (widescreen) за да съответстват на екрана за прожектиране.

Конферентната зала е оборудвана с мултимедиен проектор, (много) голям екран, катедра, лаптоп работещ под Windows 10 (с инсталирани PowerPoint и Acrobat Reader), безжични микрофони както за презентиращия, така и за желаещите да задават въпроси, дистанционно за смяна на слайдовете с вграден таймер и лазерен показалец. Не се разрешава използването на собствено оборудване. Техническо лице ще ви помогне с отварянето на вашата презентация. След като презентацията е стартирана сами трябва да сменяте слайдовете. На компютъра за презентации няма да има достъп до интернет.

Презентациите трябва да бъдат изпратени предварително, като използвате формата за изпращане на презентации. Моля носете резервно копие на файла на USB памет по време на конференцията, като допълнителна мярка в случай на технически проблем. На всички участници ще бъде дадена възможност да проверят презентациите си предварително. Препоръчваме ви да проверите презентацията си ден преди представянето.

Постера ви трябва да е с широчина 80 см и височина 90 см. Текста и графиките трябва да са четими на разстояние от 2 метра. Авторите трябва да носят постерите си принтирани. Нямаме възможност да приемаме постери предварително по пощата или да ги принтираме на място. Ще предоставим свободно стоящи табла и подходящи материали за закачане. Масички и други помощни средства няма да бъдат предоставени и не са разрешени. Може да закачите визитки и малки брошури в допълнение на постера си.

Продължителността на всяка постерна сесия е 1 час. Моля закачете постера си поне 30 минути преди началото на сесията. Всеки постер има номер в програма на конференцията и трябва да бъде поставен на съответстващото номера табло. Моля свалете постера си до края на деня или той може да бъде унищожен.

Представянето на постер е по-неформално от представянето на устен доклад. Вашата роля е да стоите до постера си и да предоставяте информация и отговори на въпроси относно доклада ви. Докато някои хора предпочитат сами да се запознаят с работата ви, мнозинството биха се радвали да ги "разходите през постера".

Онлайн презентациите са за тези от вас, които нямат възможност да присъстват лично на конференцията. Онлайн презентациите не могат да представляват повече от 10% от общия брой презентации. Може да избирате между онлайн участие с устен доклад и онлайн участие с постер. За устните доклади онлайн предпочитаме видео със звук или PowerPoint слайдшоу с дикторски текст. Онлайн постерите може да изпращате в PDF, като ние ще ги принтираме и окачим. Онлайн участниците получават всички материали от конференцията (програма, сертификат и други) по email. За съжаление, на този етап не можем да предложим дистанционни презентации в реално време, поради ограничения в интернет връзката.

Публикуване на статиите

Ecology & Safety (ISSN 1314-7234)
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/ecology-and-safety/

Всички статии, независимо от формата на представяне, ще бъдат публикувани в съответното списание част от International Scientific Publications. Всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти. Допускат се публикации единствено на английски език. Изпращането на статия за публикуване не е задължително.

Това списание се индексира от ECOLEX, Russian Science Citation Index, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Polish Scholarly Bibliography.

Editor in Chief
Cengiz Kurtulus, Kocaeli University, Turkey

Co–Editor in Chief
Kostadin Ganev, National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgaria

Executive Secretary
Marina Sizemskaya, Moscow State University of Environmental Engineering, Russia

Editorial Board Members
Branko Marinkovic, University of Novi Sad, Serbia
Galimkair Mutanov, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Ijaz Noorka, Pakistan Agricultural Scientist Society, Pakistan
Ioannis Takos, Kavala Institute of Technology, Greece
Jovan Crnobarac, University of Novi Sad, Serbia
Juying Jiao, Institute of Soil and Water Conservation, China
Mykola Bannikov, GIK Institute, Pakistan
Nadezhda Khristoforova, Far Eastern Federal University, Russia
Nikolaos Grigoriadis, Forest Research Institute, Greece
Oleg Romanovskii, V. E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Russia
Stoyanka Christoskova, University of Plovdiv, Bulgaria
Theodora Merou, Kavala Institute of Technology, Greece
Virginia Zhelyazkova, VUZF University, Bulgaria

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Не повече от две статии на един и същ автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Използването на шаблона не е задължително. Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.

Важни дати и крайни срокове

Конференция Регистрация Откриване Място
Agriculture & Food 17-18 часа, 20 Юни
09-10 часа, 21 Юни
10 часа, 21 Юни 20-24 Юни 2018
Хотел Royal Castle
Ecology & Safety 17-18 часа, 23 Юни
09-10 часа, 24 Юни
10 часа, 24 Юни 23-27 Юни 2018
Хотел Royal Castle
Materials, Methods & Technologies 17-18 часа, 26 Юни
09-10 часа, 27 Юни
10 часа, 27 Юни 26-30 Юни 2018
Хотел Royal Castle
Economy & Business 17-18 часа, 20 Август
09-10 часа, 21 Август
10 часа, 21 Август 20-24 Август 2018
Хотел Royal Castle
Education, Research & Development 17-18 часа, 23 Август
09-10 часа, 24 Август
10 часа, 24 Август 23-27 Август 2018
Хотел Royal Castle
Language, Individual & Society 17-18 часа, 26 Август
09-10 часа, 27 Август
10 часа, 27 Август 26-30 Август 2018
Хотел Royal Castle
Разполагаме само с ограничен брой свободни места за конференциите през месец септември.
Ако желаете да вземете участие, моля направете Вашата регистрация възможно най-скоро.
Economy & Business    Education, Research & Development    Language, Individual & Society
31 Юли 2018 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
31 Юли 2018 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 Юли 2018 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Agriculture & Food    Ecology & Safety    Materials, Methods & Technologies
30 Април 2018 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
30 Април 2018 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 Май 2018 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Програма на конференцията
Ден 1 Късна регистрация
Ден 2 Ранна регистрация; Приветствено слово; Пленарен доклад; Устни доклади сесия #1; Постерна сесия #1; Устни доклади сесия #2
Ден 3 Устни доклади сесия #3; Постерна сесия #2; Устни доклади сесия #4
Ден 4 Устни доклади сесия #5; Устни доклади сесия #6; Връчване на сертификати
Ден 5 Социална програма; Закриване
Подробна програма ще бъде изпратена до участниците на по-късен етап.

Такса за участие и плащане

Конференцията е ограничена до 300 присъстващи, което осигурява отлична възможност за създаване на контакти. Таксата за участие се заплаща само в случай, че регистрацията бъде одобрена.

Такса за правоучастие 360 лв
Преференциална такса за участвалите в миналогодишното издание на конференцията 240 лв
Преференциална такса за аспиранти до 30 г. 240 лв
Такса за всички участници, пропуснали посочените сроковете за плащане 480 лв
Допълнителна такса за участие с втори доклад 180 лв
Съпровождащо лице
Съпровождащите лица не заплащат такса за правоучастие. Всеки участник (с изключение на посетителите) има право на ЕДНО съпровождащо лице. Съпровождащите лица (включително и съавтори) не са участници и не получават материали от събитието.
0 лв
Посетител (без презентация или публикация) 240 лв

Посочените цени са в сила единствено за представители на български учебни заведения и научни институти.
Всички цени са в български лева с ДДС.

Таксата за правоучастие включва:
 • Възможност за представяне на устен доклад (с продължителност 10 мин., допълнителни 5 за въпроси) или постер (с размер 80x90 см)
 • Възможност за поместване на статия с обем до 20 страници в съответното научно списание част от International Scientific Publications
 • Сертификат за участие
 • Свободен достъп до всички заседания на конференцията
 • Печатно копие на програмата на конференцията
 • Кафе пауза

Плащане
Приемаме плащания по банков път и с карта (VISA, MasterCard и Maestro). Всички разходи по превода са за сметка на участниците. Плащане на място не е възможно.

VISA MasterCard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode BORICA

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация е необходимо да заявите това при попълване на регистрационната форма. Ако банковият превод е извършен от физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Място на провеждане

Map of Bulgaria

България, официално Република България, е държава в Югоизточна Европа и един от най-новите членове на Европейския съюз. Тя граничи с Румъния на север, Сърбия и Македония на запад, Гърция и Турция на юг, и Черно море на изток. Основана през 7ми век, България е една от най-старите държави на континента. Още преди създаването и, империите на древен Рим, Гърция и Византия са имали силно присъствие, като през тези земи редовно преминавали хора и стоки.

Населението на България е 7,3 милиона души, като приблизително една шеста от тях живеят в столицата София. Официалният език е български, използващ кирилицата. Страната е забележителна поради разнообразието от природни дадености; високите планини и релаксиращите черноморски курорти привличат много посетители. България има умерен климат с горещо, сухо лято и студена зима. Тя е една от страните с най-голямо биоразнообразие в Европа. Почти една трета от България е залесена.

Гражданите на Европейския съюз, Австралия, Канада, Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Малайзия, Норвегия, Република Корея, Сингапур, Швейцария, Тайван, ОАЕ, САЩ и притежателите на валидни шенгенски визи не се нуждаят от виза за да пътуват до България. Моля, посетете уеб сайта на Министерството на външните работи за по-изчерпателна и актуална информация.

Елените е ваканционен комплекс, разположен на морския бряг, по южния склон на най-източната част на Стара планина. Курортът се намира в красив залив непосредствено до нос Емине, на 4.5 км източно от Свети Влас и на 8.5 км от Слънчев бряг. Международното летище на град Бургас е разположено само на 40 км от Елените. Комплексът е проектиран така, че изложението му е изцяло южно. Състои се от вили и хотели, разположени сред прохлaдната растителност на Стара планина и предлага на своите гости спокойствие и лукс, съчетани с красива природа и чист въздух.


Royal Castle е дизайнерски, петзвезден хотел с прекрасна морска гледка, намиращ се във ваканционно селище Елените. На разположение на гостите са няколко ресторанта, различни барове, открит и закрит басейн, фитнес, а също и СПА център.


Искате да видите още? Посетете профила ни във Flickr

Настаняване

Конференциите, организирани от нас, се провеждат във ваканционно селище Елените (конферентната зала на хотел Royal Castle). По желание на участниците извършваме запазване на места в избрани хотели (в непосредствена близост до конферентната зала) на преференциални цени. За целта е нужно да се свържете с нас по email.

Хотел Цени Уеб сайт
Royal Castle Свали Посети
Royal Park Свали Посети
Andalucia Beach Свали Посети
Atrium Beach Свали Посети
Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване. Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами.