Economy & Business

23та международна конференция
18-21 Август 2024
Бургас

В сътрудничество с

 • Science & Education Foundation, Bulgaria
 • University of National and World Economy, Bulgaria
 • VUZF University, Bulgaria
 • WSEI University, Poland
 • Faculty of Military Leadership, University of Defence, Czech Republic
 • Institute of Management, University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia

Тематични направления

Global Economic Challenges and Opportunities
 • Post-pandemic Economic Recovery and Resilience
 • The Impact of Trade Wars on Global Supply Chains
 • Brexit: Economic Implications and Future Prospects
 • Globalization vs. Protectionism: Trends and Implications
 • Tax Policies and Offshore Financial Centers
 • Strengthening the Eurozone: Fiscal Integration and Financial Stability
 • EU Industrial Strategy: Competitiveness and Technological Sovereignty
 • Labor Mobility and Migration
 • Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring
 • Real Estate Market Dynamics and Investment Strategies
 • Housing Affordability Crisis and Economic Implications
 • Urbanization, Smart Cities, and Economic Development
 • Economics of Aging Populations: Healthcare, Pension Systems, & Labor Markets
 • Tourism and Economic Development: Trends, Challenges, and Opportunities
 • Future of Economics Education: Adapting to a Changing World
Responsible Growth and Inclusive Economies
 • Environmental Regulations and Green Economy Initiatives
 • Blue Economy: Sustainable Use of Ocean Resources for Economic Growth
 • Energy Transition and Economic Implications
 • Business Ethics and Corporate Accountability in a Global Context
 • Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting
 • Mental Health and Well-being in the Workplace
 • Addressing the Gender Pay Gap
 • Diversity, Equity, and Inclusion: Strategies and Best Practices
 • Financial Inclusion: Strategies for Underbanked Populations
Innovation, Technology, and the Future of Work
 • AI and Machine Learning in Business: Applications and Ethics
 • The Role of Big Data and Analytics in Decision Making
 • Internet of Things (IoT) and its Business Implications
 • Digital Single Market: Fostering Innovation and Bridging the Digital Divide
 • The Future of Banking: Fintech, Digital Banks, and Regulation
 • Cryptocurrencies and Blockchain
 • Remote Work and the Future of the Workplace
 • Talent Management and Employee Engagement in the Digital Era
 • Digital Marketing: Trends, Analytics, and Strategies
 • Consumer Behavior in the Digital Age: Personalization and Data Privacy
 • Brand Management and Consumer Loyalty in a Fragmented Market
Entrepreneurship, Management, and New Business Models
 • Management and Quality Studies
 • Start-up Ecosystems: Challenges and Success Factors
 • Access to Capital: Crowdfunding, Angel Investors, and Venture Capital
 • Social Entrepreneurship and Impact Investing
 • International Market Entry Strategies and Emerging Markets
 • Cross-Cultural Management and Negotiation Techniques
 • The Gig Economy: Implications for Labor Markets and Regulation
 • Sharing Economy: Business Models, Challenges, and Opportunities
 • Subscription-Based and As-a-Service Business Models
 • Regulatory Challenges in the Age of Tech Giants
 • Future of Retail: Brick-and-mortar vs. E-commerce and omnichannel strategies
 • Management Studies: Leadership, Strategy, and Organizational Behavior in the Modern Era
Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.

Част от потвърдените участници към 19.07.2024

Prof. Cord Siemon / Frankfurt University of Applied Science, Germany
Prof. Zbigniew Waśkiewicz / Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Poland
Prof. Theodore Tsekeris / Centre of Planning and Economic Research (KEPE), Greece
Prof. Renata Nováková / Ambis University, Czech Republic
Prof. Peter Bielik / PAN-EUROPEAN UNIVERSITY, Bratislava, Slovakia
Prof. Helmut Wittenzellner / Hochschule der Medien, Germany
Prof. Marek Szczepański / Poznan University of Technology, Poland
Prof. Robert Janik / Częstochowa University of Technology, Poland
Prof. Magdaléna Přívarová / University of Economics in Bratislava, Slovakia
Prof. Sanela Arsić / University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Serbia
Prof. Nina Stępnicka / Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Prof. Fran Brahimi / Faculty of Economics, University of Tirana, Albania
Prof. Marina Klačmer Čalopa / University of Zagreb, Croatia
Prof. Andrea Janáková Sujová / Technical University in Zvolen, Slovakia
Prof. Feng Zeng Xu / School of Management, Shandong University, China
Prof. Huixin Yang / School of Management, Shandong University, China
Prof. Yaffa Machnes / Bar-Ilan University, Israel
Prof. Silvia Trifonova / University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria
Prof. Irina Tsakova / International Business School, Bulgaria
Dr. Atanas Dimitrov / University of National and World Economy, Bulgaria

Моля, имайте предвид, че списъкът не включва всички участници.

Форми на участие и обща информация

Официалният език на конференцията е английски. Няма да се извършва симултанен превод. Залата е подредена в стил театър и има капацитет до 150 души. Изисква се ежедневно бизнес или официално бизнес облекло. Моля, бъдете в заседателната зала най-късно 30 минути преди началото на сесията в която ще представяте. Възможно е в програмата да настъпят промени, за които участниците ще бъдат уведомени своевременно. Достъп до залата се осигурява само на регистрираните за конференцията участници.

Представящите устни доклади имат 10 минути на разположение за презентация и допълнителни 5 минути за въпроси и отговори. Модераторите ще бъдат стриктни относно тези ограничения. Презентацията трябва да бъде в PowerPoint (PPT, PPTX) или PDF формат. Prezi, Keynote и други формати не се поддържат. Възпроизвеждането на аудио и видео файлове не е разрешено. Всички презентации трябва да са с резолюция 16:9 (widescreen) за да съответстват на екрана за прожектиране.

Конферентната зала е оборудвана с мултимедиен проектор, голям екран, катедра, лаптоп (с инсталирани PowerPoint и Acrobat Reader), безжични микрофони както за презентиращия, така и за желаещите да задават въпроси, дистанционно за смяна на слайдовете с вграден таймер и лазерен показалец. Не се разрешава използването на собствено оборудване. Техническо лице ще ви помогне с отварянето на вашата презентация. След като презентацията е стартирана сами трябва да сменяте слайдовете. На компютъра за презентации няма да има достъп до интернет.

Презентациите трябва да бъдат изпратени предварително, като използвате формата за изпращане на презентации. Моля носете резервно копие на файла на USB памет по време на конференцията, като допълнителна мярка в случай на технически проблем. На всички участници ще бъде дадена възможност да проверят презентациите си предварително. Препоръчваме ви да проверите презентацията си ден преди представянето.

Постера ви трябва да е с широчина 80 см и височина 90 см. Текста и графиките трябва да са четими на разстояние от 2 метра. Авторите трябва да носят постерите си принтирани. Нямаме възможност да приемаме постери предварително по пощата или да ги принтираме на място. Ще предоставим свободно стоящи табла и подходящи материали за закачане. Масички и други помощни средства няма да бъдат предоставени и не са разрешени. Може да закачите визитки и малки брошури в допълнение на постера си.

Продължителността на всяка постерна сесия е 1 час. Моля закачете постера си поне 30 минути преди началото на сесията. Всеки постер има номер в програма на конференцията и трябва да бъде поставен на съответстващото номера табло. Моля свалете постера си до края на деня или той може да бъде унищожен.

Представянето на постер е по-неформално от представянето на устен доклад. Вашата роля е да стоите до постера си и да предоставяте информация и отговори на въпроси относно доклада ви. Докато някои хора предпочитат сами да се запознаят с работата ви, мнозинството биха се радвали да ги "разходите през постера".

Онлайн презентациите са за тези от вас, които нямат възможност да присъстват лично на конференцията. Може да избирате между онлайн участие с устен доклад и онлайн участие с постер. Онлайн участниците получават всички материали от конференцията (програма, сертификат и други) по email. Няма различия в процеса по разглеждане и публикуване на статиите. Всички презентации (на живо и онлайн) се записват, и заедно с постерите ще бъдат достъпни за участниците след конференцията.

Онлайн участие с устен доклад
За устните доклади онлайн предпочитаме жива аудио-видео връзка посредством безплатното приложение ZOOM. За целта ще трябва да споделите екрана си с останалите участници, и да отворите вашата PowerPoint презентация както обикновено. Въпроси към презентацията могат да бъдат предлагани посредством чата. Модератора на сесията ще избере кои от тях да зададе след като представянето приключи.

Ако поради различия в часовата зона, лоша интернет свързаност или друга причина нямате възможност да представите доклада си на живо в определеното време, може да ни изпратите предварително записано видео със звук или PowerPoint слайдшоу с дикторски текст.

Онлайн участие с постер
Онлайн постерите може да изпращате в PDF или PowerPoint по email, като ние ще ги принтираме и окачим. Моля не забравяйте да включите в постера информация за контакт, в случай че друг участник желае да се свърже с вас.

Публикуване на статиите

Economy & Business (ISSN 1314-7242)
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/economy-and-business/

Всички статии, независимо от формата на представяне, ще бъдат публикувани в съответното списание част от International Scientific Publications. Всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти. Допускат се публикации единствено на английски език. Изпращането на статия за публикуване не е задължително.

Това списание се индексира от China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, IDEAS: Economics and Finance Research, EconPapers, EconBiz, EZB, CiteSeerX, Semantic Scholar, Base, eLIBRARY.ru

China National Knowledge Infrastructure (CNKI) IDEAS EconPapers EconBiz EZB CiteSeerX Semantic Scholar Base eLIBRARY.ru Crossref
Editor in Chief
Prof. Renata Novakova
Prof. Renata Novakova
Ambis University, Czech Republic
Prof. Abil Yerlan
Assoc. Prof. Dr. Abil Yerlan
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan
Editorial Board Members
Aleksander Aristovnik
Prof. Aleksander Aristovnik
University of Ljubljana, Slovenia
Cristina Bianca Pocol
Prof. Cristina Bianca Pocol
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania
Daniela Ilieva
Prof. Daniela Ilieva
VUZF University, Bulgaria
Dejan Miljenovic
Asst. Prof. Dejan Miljenovic
University of Rijeka, Croatia
Prof. Przemyslaw Niewiadomski
Prof. Przemyslaw Niewiadomski
University of Zielona Gora, Poland
Fazil Gokgoz
Prof. Fazil Gokgoz
Ankara University, Turkey
Fran Galetic
Asst. Prof. Fran Galetic
University of Zagreb, Croatia
Ivan Jeliazkov
Prof. Ivan Jeliazkov
University of California, USA
Julia Dobreva
Prof. Julia Dobreva
VUZF University, Bulgaria
Carlo Migliardo
Dr. Carlo Migliardo
University of Messina, Italy
Maia Seturi
Prof. Maia Seturi
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Mirela Cristea
Prof. Mirela Cristea
University of Craiova, Romania
Mustafa Kara
Prof. Dr. Mustafa Kara
Istanbul Rumeli University, Turkey
Radim Valencik
Assoc. Prof. Radim Valencik
University of Finance and Administration, Czech Republic
Silvia Trifonova
Prof. Dr. Silvia Trifonova
University of National and World Economy, Bulgaria
Tchai Tavor
Dr. Tchai Tavor
The Max Stern Academic College of Emek Yezreel, Israel
Virginia Zhelyazkova
Prof. Virginia Zhelyazkova
VUZF University, Bulgaria
Omer Faruk Gorcun
Assoc. Prof. Dr. Omer Faruk Gorcun
Kadir Has University, Turkey

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Не повече от две статии на един и същ автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Използването на шаблона не е задължително. Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.

Важни дати и крайни срокове

Конференция Регистрация Откриване Място
Agriculture & Food 17-18 часа, 12 август
09-10 часа, 13 август
10 часа, 13 август 12-15 август 2024
Хотел България, Бургас
Ecology & Safety 17-18 часа, 12 август
09-10 часа, 13 август
10 часа, 13 август 12-15 август 2024
Хотел България, Бургас
Materials, Methods & Technologies 17-18 часа, 15 август
09-10 часа, 16 август
10 часа, 16 август 15-18 август 2024
Хотел България, Бургас
Economy & Business 17-18 часа, 18 август
09-10 часа, 19 август
10 часа, 19 август 18-21 август 2024
Хотел България, Бургас
Education, Research & Development 17-18 часа, 21 август
09-10 часа, 22 август
10 часа, 22 август 21-24 август 2024
Хотел България, Бургас
Language, Individual & Society 17-18 часа, 21 август
09-10 часа, 22 август
10 часа, 22 август 21-24 август 2024
Хотел България, Бургас
Разполагаме с ограничен брой свободни места. Ако желаете да вземете участие, моля регистрирайте се възможно най-скоро.
Крайни срокове (удължени)
30 юни 2024 (удължен) Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
30 юни 2024 (удължен) Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 юли 2024 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
31 юли 2024 Изпращане на презентация или постер
Програма на конференцията
Ден 1 Късна регистрация
Ден 2 Ранна регистрация; Приветствено слово; Пленарен доклад; Устни доклади сесия #1; Постерна сесия #1; Устни доклади сесия #2
Ден 3 Устни доклади сесия #3; Постерна сесия #2; Устни доклади сесия #4; Връчване на сертификати
Ден 4 Социална програма; Закриване
Подробна програма ще бъде изпратена до участниците на по-късен етап.

Такса за участие и плащане

Конференцията е ограничена до 150 присъстващи, което осигурява отлична възможност за създаване на контакти. Таксата за участие се заплаща само в случай, че регистрацията бъде одобрена.

Такса за правоучастие 384 лв
Преференциална такса за участвалите в миналогодишното издание на конференцията 282 лв
Преференциална такса за аспиранти до 30 г. 282 лв
Такса за всички участници, пропуснали срока за плащане 510 лв
Допълнителна такса за участие с втори доклад 210 лв
Съпровождащо лице (без презентация или публикация) 210 лв
Посетител (без презентация или публикация) 210 лв

Посочените цени са в сила единствено за представители на български учебни заведения и научни институти. Всички цени са в български лева с ДДС.

Таксата за правоучастие включва:
 • Възможност за представяне на устен доклад (с продължителност 10 мин., допълнителни 5 за въпроси) или постер (с размер 80x90 см)
 • Възможност за поместване на статия с обем до 20 страници в съответното научно списание част от International Scientific Publications
 • Сертификат за участие
 • Свободен достъп до всички заседания на конференцията
 • Печатно копие на програмата на конференцията
 • Книга с резюмета (в PDF формат)
 • Кафе пауза

Плащане
Приемаме плащания по банков път и с карта (VISA, MasterCard и Maestro). Всички разходи по превода са за сметка на участниците. Плащане на място не е възможно.

VISA MasterCard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode BORICA

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация е необходимо да заявите това при попълване на регистрационната форма. Ако банковият превод е извършен от физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Банкова сметка в български лева
Получател Научни Събития ЕООД
Адрес на получателя Бургас 8000, ул. Оборище 21
Банка Първа Инвестиционна Банка АД
Адрес на банката София 1797, бул. Драган Цанков 37
IBAN BG27FINV91501017009235
BIC / SWIFT FINVBGSF
Моля не забравяйте да посочите регистрационния си номер като причина за превода.

Място на провеждане

Map of Bulgaria

България, официално Република България, е държава в Югоизточна Европа и един от най-новите членове на Европейския съюз. Тя граничи с Румъния на север, Сърбия и Македония на запад, Гърция и Турция на юг, и Черно море на изток. Основана през 7ми век, България е една от най-старите държави на континента. Още преди създаването и, империите на древен Рим, Гърция и Византия са имали силно присъствие, като през тези земи редовно преминавали хора и стоки.

Населението на България е 7,3 милиона души, като приблизително една шеста от тях живеят в столицата София. Официалният език е български, използващ кирилицата. Страната е забележителна поради разнообразието от природни дадености; високите планини и релаксиращите черноморски курорти привличат много посетители. България има умерен климат с горещо, сухо лято и студена зима. Тя е една от страните с най-голямо биоразнообразие в Европа. Почти една трета от България е залесена.

Гражданите на Европейския съюз, Австралия, Канада, Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Малайзия, Норвегия, Република Корея, Сингапур, Швейцария, Тайван, ОАЕ, САЩ и притежателите на валидни шенгенски визи не се нуждаят от виза за да пътуват до България. Моля, посетете уеб сайта на Министерството на външните работи за по-изчерпателна и актуална информация.

Бургас е четвъртият по големина град в България, разположен на брега на Черно море. Той е важен промишлен, транспортен и културен център с много туристически атракции в региона. Построен край морето и заобиколен от езера, Бургас предлага относително мек климат, характеризиращ се с по-хладни лета и по-топли зими. Съществуват исторически доказателства, че земите, които днес заема Бургас, са обитавани от древни времена. Бургас разполага със собствено международно летище и е на 380 километра от София - столицата на България.

Разположен в сърцето на Бургас, хотел България е на крачки от главната пешеходна улица Александровска и общината. Най-близкият плаж е само на 15 минути. 4-звездният хотел със 194 стаи, открит през 1976 г., е напълно реновиран. На разположение на гостите са ресторант, лоби бар, спа център, фитнес, нощен клуб и казино.


Настаняване

Конференциите, които организираме, ще се проведат в хотел България (покажи на картата).

Хотел Отдалеченост Виж и резервирай
Hotel Bulgaria ★★★★ 0.0km Виж още
Hotel Primoretz ★★★★★ 0.8km Виж още
Hotel Marina ★★★ 1.0km Виж още
Hotel Promenade ★★★★★ 0.7km Виж още
Hotel Burgas ★★★★ 0.2km Виж още
Hotel Luxor ★★★ 0.6km Виж още
Hotel Gran Via ★★★ 1.0km Виж още
Hotel Burgas Free University 1.4km Виж още

Полети

Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами. Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване.