International Scientific Events

Materials, Methods & Technologies

20та международна конференция
26-30 Юни 2018
Ваканционно селище "Елените"

Организатори

 • Bulgarian Academy of Sciences
 • Union of Scientists in Bulgaria
 • Science & Education Foundation, Bulgaria
 • Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
 • Kavala Institute of Technology, Greece
 • Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Belarus

Тематични направления

Материали

 • Нано-материали и нано-композитни материали
 • Енергетика и ядрени науки
 • Обработка на материалите
 • Металургия и материалознание
 • Стъкло, керамика и лепила
 • Каучук, пластмаси, текстил и кожа
 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Оптична електроника и лазерна техника
 • Мембрани и технологии
 • Медицина, фармация и биотехнологии
 • Биохимия и молекулярна биология
 • Компютърни системи и управление; Мобилни компютри
 • Телекомуникационни системи и мрежи
 • Алтернативните енергийни източници; Зелена енергия; Биогорива

Методи и средства за иновации

 • Инструменти за развитие на иновациите (наука, технологични паркове, технологични и иновационни центрове, бизнес инкубатори, технологични ориентирани програми за подкрепа на бизнеса и науката финансиране на иновациите и т.н.)
 • Ролята на сътрудничество (асоциации, мрежи, събития и т.н.) в развитието на иновационните системи
 • Организационни и творчески идеи за развитие на иновациите
 • Технологичен трансфер и управление на интелектуалната собственост
 • Иновациите в обществения сектор
 • Рисков капитал и финансиране на иновациите
 • Иновации и трансфер на технологии
 • Културата и управлението в областта на иновациите
 • Иновации в малките и средни предприятия
 • Иновации обучение и образование

Методи и технологии

 • Нанотехнологии
 • Нанобиотехнологии
 • Нано-Био-Компютри
 • Нано-автоматика
 • Биометрични технологии
 • Биосензори, биоелектроника и диагностика
 • Биороботика и бионика
 • Биомедицински анализ на изображението
 • Невронни мрежи и изкуствен интелект
 • Автоматизацията в науката и техниката
 • Математическо моделиране по инженерна химия
 • Промишлен дизайн и моделиране
 • Кристализация, дестилация, абсорбция и добиване
 • Автоматика в машиностроенето
 • Електрохимични и антикорозионни технологии
 • Контрол на корозията и устойчивостта
 • Приложна математика и информационни технологии
 • Енергетиката, електроснабдяването и оборудване
 • Технологични стандарти, сертификация, анализ и контрол
 • Преработка и производството на стоки
 • Строителство, архитектура и геодезия
 • Подемни технологии и оборудване
 • Електрическо и електронно инженерство
 • Проблеми на преработката на нефта и газовите кондензати

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.

Участие и регистрация

Форми на участие
Може да участвате с до два доклада, представени по някой от следните начини:

 • Устен доклад. Продължителността на устния доклад е 10 минути, като се предоставят допълнителни 5 минути при възникнали въпроси. Участниците с устен доклад могат да използват компютър и мултимедиен проектор за своите презентации. Необходимо е презентациите да са съвместими с PowerPoint 2010, както и да разполагате с тях на CD, DVD или USB преносима памет.
 • Постер. Продължителността на постерната сесия е 1 час. Размер на постера — 80x90 см.
 • Онлайн участие. За тези от Вас, които нямат възможност да присъстват лично на заседанията. Онлайн участниците получават по email всички необходими материали.

Официалният език е английски.

Регистрация на участниците
По време на регистрацията всеки участник получава бадж със своето име, както и материалите за конференцията. Възможно е да Ви бъде поискан документ, удостоверяващ Вашата самоличност. Достъп до залата се осигурява само на регистрираните в конференцията участници и техните съпровождащи лица. По време на регистрацията може да се информирате и за организираните от нас социални програми.

Публикуване на статиите

Materials, Methods & Technologies (ISSN 1314-7269)
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/materials-methods-and-technologies/

Всички статии, независимо от формата на представяне, ще бъдат публикувани в съответното списание част от International Scientific Publications. Всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти. Допускат се публикации единствено на английски език. Изпращането на статия за публикуване не е задължително.

Това списание се индексира от Russian Science Citation Index, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Polish Scholarly Bibliography.

Editor in Chief
Moinuddin Sarker, Natural State Research Inc., USA

Co-Editor in Chief
Tatiana Tolstikova, N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, SB RAS, Russia

Executive Secretary
Amit Chaudhry, University Institute of Engineering and Technology, India

Editorial Board Members
Ajit Kelkar, North Carolina A&T State University, USA
Alexander Mikhalevich, Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Belarus
Alla Frolkova, Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology, Russia
Aurora Alexandrescu, Technical University Gheorghe Asachi Iasi, Romania
Branko Marinkovic, University of Novi Sad, Serbia
Galimkair Mutanov, Al–Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Guobin Liu, Institute of Soil and Water Conservation, China
Ijaz Noorka, General Pakistan Agricultural Scientist Society, Pakistan
Jovan Crnobarac, University of Novi Sad, Serbia
Rustem Manatbayev, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Shu-Lin Bai, Peking University, China

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Условията за публикуване на статии над 20 страници се договарят допълнително с издателя. Не повече от две статии на един и същи автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.

Важни дати и крайни срокове

Конференция Регистрация Откриване Място
Agriculture & Food 17-18 часа, 20 Юни
09-10 часа, 21 Юни
10 часа, 21 Юни 20-24 Юни 2018
Хотел Royal Castle
Ecology & Safety 17-18 часа, 23 Юни
09-10 часа, 24 Юни
10 часа, 24 Юни 23-27 Юни 2018
Хотел Royal Castle
Materials, Methods & Technologies 17-18 часа, 26 Юни
09-10 часа, 27 Юни
10 часа, 27 Юни 26-30 Юни 2018
Хотел Royal Castle
Economy & Business 17-18 часа, 20 Август
09-10 часа, 21 Август
10 часа, 21 Август 20-24 Август 2018
Хотел Royal Castle
Education, Research & Development 17-18 часа, 23 Август
09-10 часа, 24 Август
10 часа, 24 Август 23-27 Август 2018
Хотел Royal Castle
Language, Individual & Society 17-18 часа, 26 Август
09-10 часа, 27 Август
10 часа, 27 Август 26-30 Август 2018
Хотел Royal Castle
Agriculture & Food    Ecology & Safety    Materials, Methods & Technologies
31 Януари 2018 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
28 Февруари 2018 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 Март 2018 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Economy & Business    Education, Research & Development    Language, Individual & Society
28 Февруари 2018 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
31 Март 2018 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
30 Април 2018 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Програма на конференцията
Ден 1 Късна регистрация
Ден 2 Ранна регистрация; Приветствено слово; Пленарен доклад; Устни доклади сесия #1; Постерна сесия #1; Устни доклади сесия #2
Ден 3 Устни доклади сесия #3; Постерна сесия #2; Устни доклади сесия #4
Ден 4 Устни доклади сесия #5; Устни доклади сесия #6; Връчване на сертификати
Ден 5 Социална програма; Закриване
Подробна програма ще бъде изпратена до участниците на по-късен етап.

Такса за участие и плащане

Таксата за участие се заплаща само в случай, че регистрацията бъде одобрена.

Такса за правоучастие 360 лв
Преференциална такса за участвалите в миналогодишното издание на конференцията 240 лв
Преференциална такса за аспиранти до 30 г. 240 лв
Такса за всички участници, пропуснали посочените сроковете за плащане 480 лв
Допълнителна такса за участие с втори доклад 180 лв
Посетител (без презентация или публикация) 240 лв

Посочените цени са в сила единствено за представители на български учебни заведения и научни институти.
Всички цени са в български лева с ДДС.

Всеки участник (с изключение на посетителите) има право на едно съпровождащо лице. Съпровождащите лица (включително и съавтори) не са участници и не получават материали от събитието.

Представянето на чужди доклади, без наличието на уважителна причина и предварителното съгласие на организаторите, е недопустимо.

Таксата за правоучастие включва:

 • Сертификат за участие
 • Свободен достъп до всички заседания на конференцията
 • Възможност за представяне на устен доклад (с продължителност 10 мин., допълнителни 5 за въпроси) или постер (с размер 80x90 см)
 • Възможност за поместване на статия с обем до 20 страници в съответното научно списание част от International Scientific Publications
 • Печатно копие на програмата на конференцията
 • Кафе паузи

Плащане
След регистрация всеки участник получава (по email) проформа фактура, в която са оказани сумата за плащане и банковата сметка. Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците. Моля, информирайте за това служителите в банката. Плащане на място не е възможно.

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация е необходимо да заявите това при попълване на регистрационната форма. Ако банковият превод е извършен от физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Място на провеждане

Flag of Bulgaria Flag of European Union

България се намира в Югоизточна Европа, в североизточната част на Балканския полуостров. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска страна. Това географско положение я поставя на кръстопътя между Европа, Азия и Африка. Благоприятният климат и красивата природа са предпоставка за развитието на 142 курорта, от които 28 морски, 56 с планински климат, 58 балнеолечебни, както и на множество балнеолечебни и СПА центрове. Международни летища има в София, Пловдив, Варна и Бургас. Директни чартърни полети се осъществяват до черноморските летища Варна и Бургас през летният сезон.

Елените е ваканционен комплекс, разположен на морския бряг, по южния склон на най–източната част на Стара планина. Курортът се намира в красив залив непосредствено до нос Емине, на 4.5 км източно от Свети Влас и на 8.5 км от Слънчев бряг. Международното летище на град Бургас е разположено само на 40 км от Елените. Комплексът е проектиран така, че изложението му е изцяло южно. Състои се от вили и хотели, разположени сред прохлaдната растителност на Стара планина и предлага на своите гости спокойствие и лукс, съчетани с красива природа и чист въздух.


Royal Castle е дизайнерски, петзвезден хотел с прекрасна морска гледка, намиращ се във ваканционно селище Елените. На разположение на гостите са няколко ресторанта, различни барове, открит и закрит басейн, фитнес, а също и СПА център. Конферентната зала е с капацитет от 300 души, оборудвана с климатик, озвучаване и мултимедиен проектор.


Искате да видите още? Посетете профила ни във Flickr

Настаняване

Конференциите, организирани от нас, се провеждат във ваканционно селище Елените (конферентната зала на хотел Royal Castle). По желание на участниците извършваме запазване на места в избрани хотели (в непосредствена близост до конферентната зала) на преференциални цени. За целта е нужно да се свържете с нас по email.

Ранните резервации са силно препоръчителни. Моля, уведомете ни, ако организирате престоя си самостоятелно.

Хотел Цени Уеб сайт
Royal Castle Свали Посети
Royal Park Свали Посети
Andalucia Beach Свали Посети
Atrium Beach Свали Посети