International Scientific Events

Materials, Methods & Technologies

25та международна конференция
17-20 Август 2023
Бургас

В сътрудничество с

 • Union of Scientists in Bulgaria
 • Science & Education Foundation, Bulgaria
 • Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
 • Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia

Тематични направления

Материали

 • Нано-материали и нано-композитни материали
 • Енергетика и ядрени науки
 • Обработка на материалите
 • Металургия и материалознание
 • Стъкло, керамика и лепила
 • Каучук, пластмаси, текстил и кожа
 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Оптична електроника и лазерна техника
 • Мембрани и технологии
 • Медицина, фармация и биотехнологии
 • Биохимия и молекулярна биология
 • Компютърни системи и управление; Мобилни компютри
 • Телекомуникационни системи и мрежи
 • Алтернативните енергийни източници; Зелена енергия; Биогорива

Методи и средства за иновации

 • Инструменти за развитие на иновациите (наука, технологични паркове, технологични и иновационни центрове, бизнес инкубатори, технологични ориентирани програми за подкрепа на бизнеса и науката финансиране на иновациите и т.н.)
 • Ролята на сътрудничество (асоциации, мрежи, събития и т.н.) в развитието на иновационните системи
 • Организационни и творчески идеи за развитие на иновациите
 • Технологичен трансфер и управление на интелектуалната собственост
 • Иновациите в обществения сектор
 • Рисков капитал и финансиране на иновациите
 • Иновации и трансфер на технологии
 • Културата и управлението в областта на иновациите
 • Иновации в малките и средни предприятия
 • Иновации обучение и образование

Методи и технологии

 • Нанотехнологии
 • Нанобиотехнологии
 • Нано-Био-Компютри
 • Нано-автоматика
 • Биометрични технологии
 • Биосензори, биоелектроника и диагностика
 • Биороботика и бионика
 • Биомедицински анализ на изображението
 • Невронни мрежи и изкуствен интелект
 • Автоматизацията в науката и техниката
 • Математическо моделиране по инженерна химия
 • Промишлен дизайн и моделиране
 • Кристализация, дестилация, абсорбция и добиване
 • Автоматика в машиностроенето
 • Електрохимични и антикорозионни технологии
 • Контрол на корозията и устойчивостта
 • Приложна математика и информационни технологии
 • Енергетиката, електроснабдяването и оборудване
 • Технологични стандарти, сертификация, анализ и контрол
 • Преработка и производството на стоки
 • Строителство, архитектура и геодезия
 • Подемни технологии и оборудване
 • Електрическо и електронно инженерство
 • Проблеми на преработката на нефта и газовите кондензати

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.

Кой взе участие миналата година

Dr. Vladimir Golubev / Embry-Riddle Aeronautical University, United States
Prof. Elena Stoykova / Institute of Optical Materials and Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Prof. Lian Nedelchev / Institute of Optical Materials and Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Prof. Dariusz Dziki / University of Life Sciences in Lublin, Poland
Prof. Wojciech Żórawski / Kielce University of Technology, Poland
Prof. Urszula Gawlik-Dziki / University of Life Sciences in Lublin, Poland
Prof. Jakub Drewnowski / Gdansk University of Technology, Poland
Prof. Surapol Raadnui / King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
Prof. Nikolai Boshkov / Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Prof. Tomasz Panczyk / Institute of Catalysis & Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poland
Prof. Tsvetanka Babeva / Institute of Optical Materials and Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Prof. Zara Cherkezova-Zheleva / Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Prof. Emre Erdem / Sabanci University, Turkey
Prof. Petra Skalkova / Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín, Slovakia
Prof. Velislava Lyubenova / Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
Prof. Maya Ignatova / Institute of Robotics, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
Prof. Osman Adiguzel / Firat University, Turkey
Prof. Zlate Veličković / University of Defence, Military Academy, Serbia
Prof. Jozef Metenko / Academy of Police Corps in Bratislava, Slovakia
Prof. Sang-Chul Jung / Sunchon National University, South Korea

Моля, имайте предвид, че списъкът не включва всички участници.

Форми на участие и обща информация

Официалният език на конференцията е английски. Няма да се извършва симултанен превод. Залата е подредена в стил театър и има капацитет до 150 души. Изисква се ежедневно бизнес или официално бизнес облекло. Моля, бъдете в заседателната зала най-късно 30 минути преди началото на сесията в която ще представяте. Възможно е в програмата да настъпят промени, за които участниците ще бъдат уведомени своевременно. Достъп до залата се осигурява само на регистрираните за конференцията участници.

Представящите устни доклади имат 10 минути на разположение за презентация и допълнителни 5 минути за въпроси и отговори. Модераторите ще бъдат стриктни относно тези ограничения. Презентацията трябва да бъде в PowerPoint (PPT, PPTX) или PDF формат. Prezi, Keynote и други формати не се поддържат. Възпроизвеждането на аудио и видео файлове не е разрешено. Всички презентации трябва да са с резолюция 4:3 (standard), а не 16:9 (widescreen) за да съответстват на екрана за прожектиране.

Конферентната зала е оборудвана с мултимедиен проектор, голям екран, катедра, лаптоп работещ под Windows 10 (с инсталирани PowerPoint и Acrobat Reader), безжични микрофони както за презентиращия, така и за желаещите да задават въпроси, дистанционно за смяна на слайдовете с вграден таймер и лазерен показалец. Не се разрешава използването на собствено оборудване. Техническо лице ще ви помогне с отварянето на вашата презентация. След като презентацията е стартирана сами трябва да сменяте слайдовете. На компютъра за презентации няма да има достъп до интернет.

Презентациите трябва да бъдат изпратени предварително, като използвате формата за изпращане на презентации. Моля носете резервно копие на файла на USB памет по време на конференцията, като допълнителна мярка в случай на технически проблем. На всички участници ще бъде дадена възможност да проверят презентациите си предварително. Препоръчваме ви да проверите презентацията си ден преди представянето.

Постера ви трябва да е с широчина 80 см и височина 90 см. Текста и графиките трябва да са четими на разстояние от 2 метра. Авторите трябва да носят постерите си принтирани. Нямаме възможност да приемаме постери предварително по пощата или да ги принтираме на място. Ще предоставим свободно стоящи табла и подходящи материали за закачане. Масички и други помощни средства няма да бъдат предоставени и не са разрешени. Може да закачите визитки и малки брошури в допълнение на постера си.

Продължителността на всяка постерна сесия е 1 час. Моля закачете постера си поне 30 минути преди началото на сесията. Всеки постер има номер в програма на конференцията и трябва да бъде поставен на съответстващото номера табло. Моля свалете постера си до края на деня или той може да бъде унищожен.

Представянето на постер е по-неформално от представянето на устен доклад. Вашата роля е да стоите до постера си и да предоставяте информация и отговори на въпроси относно доклада ви. Докато някои хора предпочитат сами да се запознаят с работата ви, мнозинството биха се радвали да ги "разходите през постера".

Онлайн презентациите са за тези от вас, които нямат възможност да присъстват лично на конференцията. Може да избирате между онлайн участие с устен доклад и онлайн участие с постер. Онлайн участниците получават всички материали от конференцията (програма, сертификат и други) по email. Няма различия в процеса по разглеждане и публикуване на статиите. Всички презентации (на живо и онлайн) се записват, и заедно с постерите ще бъдат достъпни за участниците след конференцията.

Онлайн участие с устен доклад
За устните доклади онлайн предпочитаме жива аудио-видео връзка посредством безплатното приложение ZOOM. За целта ще трябва да споделите екрана си с останалите участници, и да отворите вашата PowerPoint презентация както обикновено. Въпроси към презентацията могат да бъдат предлагани посредством чата. Модератора на сесията ще избере кои от тях да зададе след като представянето приключи.

Ако поради различия в часовата зона, лоша интернет свързаност или друга причина нямате възможност да представите доклада си на живо в определеното време, може да ни изпратите предварително записано видео със звук или PowerPoint слайдшоу с дикторски текст.

Онлайн участие с постер
Онлайн постерите може да изпращате в PDF или PowerPoint по email, като ние ще ги принтираме и окачим. Моля не забравяйте да включите в постера информация за контакт, в случай че друг участник желае да се свърже с вас.

Публикуване на статиите

Materials, Methods & Technologies (ISSN 1314-7269)
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/materials-methods-and-technologies/

Всички статии, независимо от формата на представяне, ще бъдат публикувани в съответното списание част от International Scientific Publications. Всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти. Допускат се публикации единствено на английски език. Изпращането на статия за публикуване не е задължително.

Това списание се индексира от IAEA INIS, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Semantic Scholar, CiteSeerX, Polish Scholarly Bibliography.

IAEA INIS China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Semantic Scholar CiteSeerX Polish Scholarly Bibliography
Editor in Chief
Alexander Mikhalevich
Prof. Alexander Mikhalevich
Institute of Power Engineering, National Academy of Sciences, Belarus
Editorial Board Members
Tomasz Koltunowicz
Prof. Tomasz Koltunowicz
Lublin University of Technology, Poland
Tsvetomila Parvanova-Mancheva
Dr. Tsvetomila Parvanova-Mancheva
Institute of Chemical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Rustem Manatbayev
Dr. Rustem Manatbayev
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan
Prof. Osman Adiguzel
Prof. Osman Adiguzel
Firat University, Turkey
Dr. Gyula Varga
Assoc. Prof. Dr. Gyula Varga
University of Miskolc, Hungary
Samuel Kosolapov
Dr. Samuel Kosolapov
Braude Academic College of Engineering, Israel
Shu-Lin Bai
Prof. Shu-Lin Bai
Peking University, China
Wojciech Ciesielski
Assoc. Prof. Wojciech Ciesielski
Institute of Chemistry, Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland
Valeriy Korzhov
Dr. Valeriy Korzhov
Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Science, Russia
Liana Intskirveli
Dr. Liana Intskirveli
Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia
Marika Tatishvili
Dr. Marika Tatishvili
Institute of Hydrometeorology, Georgian Technical University, Georgia

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Не повече от две статии на един и същ автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Използването на шаблона не е задължително. Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.

Важни дати и крайни срокове

Конференция Регистрация Откриване Място
Agriculture & Food 17-18 часа, 14 август
09-10 часа, 15 август
10 часа, 15 август 14-17 август 2023
Хотел България, Бургас
Ecology & Safety 17-18 часа, 14 август
09-10 часа, 15 август
10 часа, 15 август 14-17 август 2023
Хотел България, Бургас
Materials, Methods & Technologies 17-18 часа, 17 август
09-10 часа, 18 август
10 часа, 18 август 17-20 август 2023
Хотел България, Бургас
Economy & Business 17-18 часа, 20 август
09-10 часа, 21 август
10 часа, 21 август 20-23 август 2023
Хотел България, Бургас
Education, Research & Development 17-18 часа, 23 август
09-10 часа, 24 август
10 часа, 24 август 23-26 август 2023
Хотел България, Бургас
Language, Individual & Society 17-18 часа, 23 август
09-10 часа, 24 август
10 часа, 24 август 23-26 август 2023
Хотел България, Бургас
Крайни срокове
31 януари 2023 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
28 февруари 2023 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 март 2023 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Програма на конференцията
Ден 1 Късна регистрация
Ден 2 Ранна регистрация; Приветствено слово; Пленарен доклад; Устни доклади сесия #1; Постерна сесия #1; Устни доклади сесия #2
Ден 3 Устни доклади сесия #3; Постерна сесия #2; Устни доклади сесия #4; Връчване на сертификати
Ден 4 Социална програма; Закриване
Подробна програма ще бъде изпратена до участниците на по-късен етап.

Такса за участие и плащане

Конференцията е ограничена до 150 присъстващи, което осигурява отлична възможност за създаване на контакти. Таксата за участие се заплаща само в случай, че регистрацията бъде одобрена.

Такса за правоучастие 372 лв
Преференциална такса за участвалите в миналогодишното издание на конференцията 270 лв
Преференциална такса за аспиранти до 30 г. 270 лв
Такса за всички участници, пропуснали срока за плащане 480 лв
Допълнителна такса за участие с втори доклад 210 лв
Съпровождащо лице (без презентация или публикация) 210 лв
Посетител (без презентация или публикация) 210 лв

Посочените цени са в сила единствено за представители на български учебни заведения и научни институти. Всички цени са в български лева с ДДС.

Таксата за правоучастие включва:
 • Възможност за представяне на устен доклад (с продължителност 10 мин., допълнителни 5 за въпроси) или постер (с размер 80x90 см)
 • Възможност за поместване на статия с обем до 20 страници в съответното научно списание част от International Scientific Publications
 • Сертификат за участие
 • Свободен достъп до всички заседания на конференцията
 • Печатно копие на програмата на конференцията
 • Книга с резюмета (в PDF формат)
 • Кафе пауза

Плащане
Приемаме плащания по банков път и с карта (VISA, MasterCard и Maestro). Всички разходи по превода са за сметка на участниците. Плащане на място не е възможно.

VISA MasterCard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode BORICA

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация е необходимо да заявите това при попълване на регистрационната форма. Ако банковият превод е извършен от физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Банкова сметка в български лева
Получател Научни Събития ЕООД
Адрес на получателя Бургас 8000, ул. Оборище 21
Банка Първа Инвестиционна Банка АД
Адрес на банката София 1797, бул. Драган Цанков 37
IBAN BG27FINV91501017009235
BIC / SWIFT FINVBGSF
Моля не забравяйте да посочите регистрационния си номер като причина за превода.

Място на провеждане

Map of Bulgaria

България, официално Република България, е държава в Югоизточна Европа и един от най-новите членове на Европейския съюз. Тя граничи с Румъния на север, Сърбия и Македония на запад, Гърция и Турция на юг, и Черно море на изток. Основана през 7ми век, България е една от най-старите държави на континента. Още преди създаването и, империите на древен Рим, Гърция и Византия са имали силно присъствие, като през тези земи редовно преминавали хора и стоки.

Населението на България е 7,3 милиона души, като приблизително една шеста от тях живеят в столицата София. Официалният език е български, използващ кирилицата. Страната е забележителна поради разнообразието от природни дадености; високите планини и релаксиращите черноморски курорти привличат много посетители. България има умерен климат с горещо, сухо лято и студена зима. Тя е една от страните с най-голямо биоразнообразие в Европа. Почти една трета от България е залесена.

Гражданите на Европейския съюз, Австралия, Канада, Исландия, Израел, Япония, Лихтенщайн, Малайзия, Норвегия, Република Корея, Сингапур, Швейцария, Тайван, ОАЕ, САЩ и притежателите на валидни шенгенски визи не се нуждаят от виза за да пътуват до България. Моля, посетете уеб сайта на Министерството на външните работи за по-изчерпателна и актуална информация.

Бургас е четвъртият по големина град в България, разположен на брега на Черно море. Той е важен промишлен, транспортен и културен център с много туристически атракции в региона. Построен край морето и заобиколен от езера, Бургас предлага относително мек климат, характеризиращ се с по-хладни лета и по-топли зими. Съществуват исторически доказателства, че земите, които днес заема Бургас, са обитавани от древни времена. Бургас разполага със собствено международно летище и е на 380 километра от София - столицата на България.

Разположен в сърцето на Бургас, хотел България е на крачки от главната пешеходна улица Александровска и общината. Най-близкият плаж е само на 15 минути. 4-звездният хотел със 194 стаи, открит през 1976 г., е напълно реновиран. На разположение на гостите са ресторант, лоби бар, спа център, фитнес, нощен клуб и казино.


Настаняване

Конференциите, които организираме, ще се проведат в хотел България (покажи на картата).

Хотел Отдалеченост Виж и резервирай
Hotel Bulgaria ★★★★ 0.0km Виж още
Hotel Primoretz ★★★★★ 0.8km Виж още
Hotel Marina ★★★ 1.0km Виж още
Hotel Promenade ★★★★★ 0.7km Виж още
Hotel Burgas ★★★★ 0.2km Виж още
Hotel Luxor ★★★ 0.6km Виж още
Hotel Gran Via ★★★ 1.0km Виж още
Hotel Burgas Free University 1.4km Виж още

Полети

Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами. Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване.