International Scientific Events

Изпратете статия или презентация

Изпращането на статия за публикуване не е задължително. Моля, не изпращайте резюмета (абстракти). Приемат се само пълни статии на добър английски език.

Статии, които вече са били публикувани (отчасти или изцяло) или чието публикуване предстои другаде няма да бъдат приемани. Това по никакъв начин не пречи да ги представите на самата конференция.

За да получите регистрационен номер е необходимо първо да попълните формата за регистрация. Вашият регистрационен номер е посочен в проформа фактурата, която изпращаме след регистрация.

Максимален размер на файла - 3 МБ. Допускат се само .DOC, .DOCX, .PPT и .PPTX файлове.

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Не повече от две статии на един и същ автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Използването на шаблона не е задължително. Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.
Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване. Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами.